Održana Deveta konferencija “Marketing u farmaciji”
 
Deveta po redu konferencija "Marketing u farmaciji" održana je 20. marta. 2016. godine u hotelu "Sloboda" u Šapcu uz učešće velikog broja predavača, profesora sa fakulteta, farmaceuta, lekara, predstavnika farmaceutskih kuća. Organizator skupa bilo je preduzeće "Lin", Šabac, uz podršku Opštine Šabac i Farmaceutske komore Srbije. 
Imajući u vidu aktuelne trendove u struci, Stručni odbor Konferencije opredelio se za predstavljanje zakonske regulative u pripremi, profesionalnih standarda farmaceuta, određenih grupa dijetetskih suplemenata, kao i metoda i načina njihove promocije u okviru samomedikacije. 
Generalna tema konferencije glasila je "Profesionalizam zdravstvenih radnika - od zakonskih aspekata do poznavanja proizvoda", a skup je bio akreditovan ispred nosioca ZU apoteke "Melisa" uz učešće blizu 500 farmaceuta i lekara.
U okviru akreditovanog dela predavanja Doc. dr Dušanka Krajnović sa Farmaceutskog fakulteta u Beogradu održala je predavanje na temu "Etička osnova profesionalizma - kako sačuvati autonomiju farmaceutske struke". Direktorka Lekarske komore Srbije Prim. dr Vesna Jovanović održala je predavanje na temu "Aktuelnosti u izmenama Zakona o zdravstvenoj zaštiti i stavovi o protokolima lečenja". Tom prilikom apostrofirala je najvažnije odrednice koji će doprineti da se očuva profesionalizam struke, među koje spada akreditacija zdravstvenih ustanova, plan mreže, učešće u radu stručnih komisija, politika dodele specijalizacija, jedinstvena nacionalna strategija razvoja zdravstvenog sistema. Direktorka Farmaceutske komore Srbije Mr sci ph. spec. Svetlana Stojkov u okviru svoje prezentacije napravila je presek Zakona o apotekarskoj delatnosti, njegove strukture i značaja za naš sektor. 
U drugom delu skupa profesori i docenti sa Katedre za bromatologiju Farmaceutskog fakulteta u Beogradu kompetentno su predstavili različite grupe dijetetskih suplemenata. Profesor dr Ivan Stanković prisutne je upoznao sa uticajem ishrane na kardiovaskularne bolesti, Doc. Ivana Đuričić isrpno je analizirala najvažnije principe racionalne primene dijetetskih suplemenata, dok je Prof. dr Brižita Đorđević u svom izlaganju obradila odnos pravilne ishrane i zdravlja GIT-a.
Uspehu konferencije, pored aktuelnih tema i dobre posećenosti, doprinelo je stavljanje u fokus važnih sadržaja člje je aktivno apliciranje u kontekstu zakonske regulative i svakodnevne prakse u zajedničkom interesu svih zdravstvenih radnika na teritoriji Republike Srbije. Pored ostalog, pokazalo se da je kvalitetna saradnja lekara i farmaceuta od vitalnog značaja za pravilno i kontrolisano sprovođenje farmakoterapije. 

Mr ph. Miloš Nikolin